Heerarka Xubin

Xubinta VIP
$ 5.00 Bil kasta.
Xubinnimadu waxay dhacaysaa ka dib 30 Maalmaha.
Faahfaahin buuxda si aad dib ugu hesho dib u celin, xayeysiis ah, xayaysiisyo iyo xayeysi